Pater Mark-Robin Hoogland cp nieuwe voorzitter KNR

Pater Mark-Robin Hoogland is op 9 juni door de Algemene Vergadering van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Bernardus Peeters op. Die moest in februari van dit jaar deze functie  neerleggen toen hij tot generaal-abt van de trappisten werd gekozen. Pater Mark-Robin Hoogland is sinds 2012 provinciaal overste van de Provincie Nederland en Noord-Duitsland van de passionisten. Hij werd in juni 2019 gekozen in het Bestuur van de KNR en had daarin tot nu toe de functie van secretaris. 

Pater Mark-Robin Hoogland heeft een doctoraat in de systematische theologie. Hij is gastdocent van Katholieke Theologische Universiteit in Chicago, verbonden het het Thomas Instituut en lid van de Adviesraad van de Radboud Universiteit. Tijdens zijn studie en periode als diaken heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan bij de zusters van moeder Theresa, bij het stiltecentrum van Pax Christi in Utrecht en bij opvang van dak- en thuislozen in Londen. Daarnaast heeft hij veel ervaring in het pastoraat door werkzaamheden in diverse parochies van het bisdom Rotterdam, het studentenpastoraat en de Portugeessprekende gemeenschap. 

Bron en beeld: KNR