Begin maar en durf

Publieksdag Space for Grace

In het verstillende kader van de abdij Sion Diepenveen vanwaar de trappisten een tiental jaren geleden naar Schiermonnikoog zijn vertrokken en waar nu een lekenbeweging het oude erfgoed levendig voortzet, vond op 17 juni  de Publieksdag van Space for Grace plaats. Dit is een activiteit van Porticus (een fonds tot financiële ondersteuning van projecten in Nederland op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg) om innovatieve projecten o.a. in Nederland te ondersteunen. Deze Publieksdag is ‘voor iedereen die bezig is of wil zijn met vernieuwing in katholieke gemeenschappen, van parochie en bisdom, tot congregatie en leefgemeenschap’, zo staat er in de uitnodiging. Een zestigtal mensen zijn op de uitnodiging ingegaan, zij die al met dit programma meedoen, ook velen die uit pure interesse zich er vandaag bij aansluiten.

We beginnen met een gezamenlijk bidden met de lekengemeenschap die nu de trappistenabdij levendig houdt. Spiritualiteit als basis voor iedere innovatie. Zo hoort het ook en dat doen ze daar. Mooi om met zoveel verschillende mensen uit heel Nederland te zingen, te luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en dan een lange stilte, wel zeven minuten! Bij de eenvoudige maaltijd in kloosterstijl komen de verhalen al los. Je merkt aan de deelnemers dat zij, daar waar zij wonen, gedreven bezig zijn, nu hun verhaal kwijt willen én geïnteresseerd zijn om te ontdekken wat op andere plekken gebeurt.

Deze uitwisseling krijgt na de maaltijd wat meer structuur. In twee sessies komen acht projecten aan bod. Projecten die al langer lopen en een enkeling die nog maar een paar maanden bezig is. In de drie jaar dat Space for Grace actief is, worden per jaar ongeveer tien projecten ondersteund. Wat voorbeelden: een kerk in Tilburg die op de wekelijkse koopavond de deuren openzet, onder  het winkelende publiek kaarsjes uitdeelt met de uitnodiging dit kaarsje in de kerk aan te steken. In de kerk is een Praiseband bezig. Contacten worden gemaakt. Een ander project: de Jacobikerk in Utrecht die de naam Jakobus waarmaakt door aan te sluiten bij het pelgrimage-idee: Via Jakobi. Eén van de activiteiten is de Silent reading party: Duik in een boek onder de gewelven van de Jacobikerk, verder ook activiteiten die leiden tot verstilling op de levensweg. De kerk van Saint-Martin-in-the-Fields (Londen) is een van de inspiratiebronnen. Dan is er het Stadsklooster van de Franciscanen in ’s-Hertogenbosch, dichtbij het station en het centrum van de stad. Hun boodschap: wil je samen als gemeenschap opbouwen: communiceer!
‘Maar wat gaat er niet goed?’ vraagt Suzan Doodeman (die de dag met verve leidt). Soms loopt alles anders…. Uitdaging is om ook de ‘oude getrouwen’ van de parochie mee te krijgen. Uitdaging is om niet op een vooraf gesteld doel af te stevenen maar te erkennen dat de weg het doel is en steeds goed te blijven luisteren naar de omgeving. Blijf je aansluiten bij mensen die de goede dingen doen!

Van groot belang: blijf niet staren op wat vroeger was. Erken dat op veel plaatsen de vitaliteit er in de kerk uit is, maar: er gloeit vuur onder de as. We hebben een evangelie, een Blijde Boodschap. Vertel elkaar wat je vreugde geeft en communiceer anders, gericht naar buiten de eigen gemeenschap/parochie.

Ontwapenend is de uitspraak: ‘God kan niet tellen’. Zeur niet over aantallen. Heeft Jezus het niet over: ‘Waar twee of drie in mijn Naam…’? Start steeds bij de binnenkant van je geloof.  Bidt!

Na de twee sessies verzamelen de deelnemers zich in kleine groepen om ervaringen uit te wisselen. Anderen krijgen de gelegenheid om bij mensen van Porticus hun nieuwe project te presenteren om te zien of ze hiervoor een financiële ondersteuning kunnen ontvangen.

Aan het einde van de dag blikt theoloog en lekendominicaan Eric Borgman op deze Publieksdag terug: Dit is de kerk van nu! En dat is een zooitje! Laat achter je de nostalgie en keer je tot: dit is het, en het is niet anders. De kerk is de weg. Neem serieus dat je een geraakte mens bent, geraakt door het evangelie. 
Het project van Porticus heet Space for Grace: beschouw elkaar als ‘genade’. Wees tevreden met het geloof dat God met de wereld bezig en dat hierin onze vreugde ligt.

Bedankt Porticus voor deze dag!

Joost Jansen
Abdij van Berne

Beeld: logo space for grace