Kerstmis 2023 Pax in Terra

Waarhenen?

Ter Apelervenen!

Elk jaar word jij opnieuw geboren.

Een mysterie dat geen mens gebeurt.

Een eindeloos nieuw begin 

dat dwalingen uitwist en vergeeft.

In hitte, sneeuw of op het water,

op elke plaats van onze aarde

Elk jaar word jij opnieuw geboren.

denkt vandaag een mens aan jou.

Elk jaar word jij opnieuw geboren. 

Jij laat hoop en blijdschap ontstaan

in huis, open lucht of vluchtelingenkamp.

Vaak van korte duur, maar toch.

Elk jaar word jij opnieuw geboren

en zolang wij leven zijn wij getuigen

van wat daar gebeurde in die stal:

de geboorte van een kleine uk.

Elk jaar word jij opnieuw geboren

uit liefde in het immense heelal.

Man en vrouw buigen zich om je heen

een hoeksteen, een kleine macht.

Dit kleine leven wordt elk jaar 

opnieuw door de hoogste hand 

in ons geplant.

Het vliegt uit wanneer wij opstijgen.

Elk jaar opnieuw word jij geboren.

Wie kan dat zeggen?

Volgens Lucas 2 en de profeten

getuigden een os en ook een ezel,

maar geen mens zag dit wonder.

Niemand wist waar het was,

En wij? Zien wij de ster?

Wie wijst ons de weg?

Is er bij ons nog plaats?

Is herbergen ook verbergen

In AZC of COA Ter Apel?

Waar staat die stal?

Heeft u soms het adres?

Waar moet ik zijn?

Gabriel zegt:

Hier moet u zijn met deze kerst,

Hier brandt nog licht

Hij is geboren!

Ga erheen, vreest niet

en brengt uw gaven:

Pax in Terra, 

Pax in Terra,

Pax in Ter Apel!