‘Defensie leert militairen vechten, wij aalmoezeniers leren hen nadenken en, hopelijk, bidden’

Jean-Paul Thöni: “Aalmoezeniers zijn voor, maar niet van de krijgsmacht. Ik draag dit uniform alleen zodat ik bij militairen kan zijn om met hen op weg te gaan.”

Het katholiek sociaal denken is wel een van de best bewaarde geheimen van de Kerk genoemd. In een serie interviews brengen we aan de hand van vier kernbegrippen organisaties en mensen voor het voetlicht die dit denken in de praktijk vorm geven. In deze aflevering diaken Jean-Paul Thöni, hoofdaalmoezenier bij de krijgsmacht.

Foto: Ramon Mangold / Katholiek Nieuwsblad