‘Het gaat er niet om hulp te geven, maar om met de armen in relatie te staan’

Corine van der Loos: “Als we echt geloven in Gods barmhartigheid voor iedereen, kunnen we erkennen dat we zelf ook kleine mensen zijn die veel fouten maken.”

Het katholiek sociaal denken is wel een van de best bewaarde geheimen van de Kerk genoemd. In een serie interviews brengen we aan de hand van vier kernbegrippen organisaties en mensen voor het voetlicht die dit denken in de praktijk vorm geven. In deze aflevering Corine van der Loos van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Foto: Ramon Mangold/Katholiek Nieuwsblad