donderdag 21 oktober 2021
handgeschreven brief

Brief uit de missie 151: Een heiligdom van Maria in Madhu (Ceylon)

Zes jaar geleden, in januari 2015, bracht paus Franciscus een bezoek aan Sri Lanka, vroeger Ceylon. Op 14 januari, tijdens het opdragen van de...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 150: Vreugde op de Rue du Bac in Parijs

Voor wie belangstelling heeft om voorwerpen te zien uit de geschiedenis van de katholieke missie is het de moeite waard om in Parijs (Rue...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 149: Hulp voor hongerige kinderen in Korea

Het Chinese keizerrijk raakte in de tweede helft van de negentiende eeuw behoorlijk in verval. Europese troepen vielen het land binnen en dwongen de...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 148: Bekering dankzij de Spaanse griep

In een eerdere brief uit de missie (nummer 133) liet ik pater Benedictus aan het woord. in 1922 keek de missionaris, afkomstig uit de...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 147: De plechtige uitvaart van mgr. Pallegoix

Verslag uit de Siamese missie Jean-Baptiste Pallegoix werd op 24 oktober 1805 geboren in het gehucht Combertault (Bourgondië), niet ver van de wijnstad Beaune. Zijn...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 146: Victor Roelens, een witte pater in de Congo

Victor Roelens werd op 21 juli 1858, 123 jaar geleden, geboren in het kasteel van Ardooie, Vlaanderen. Op 22-jarige leeftijd trad hij toe tot...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 145: Pater Vullinghs onder de indianen op Vancouver Island

In de tweede helft van de negentiende eeuw bevonden zich heel wat Belgische en Nederlandse missionarissen op Vancouver Island, op de grens van Canada...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 144: Op reis in Japan anno 1937

In de jaren dertig van de vorige eeuw stelde Japan zich steeds militaristischer op. Japanse troepen vielen China binnen en schrokken niet terug voor...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 143: Gerard Raatger: van Rossum naar Afghanistan

Als je Rossum (Overijssel, bij Oldenzaal) bij Wikipedia opzoekt, lees je dat het een kerkdorp is. Als illustratie zie je de St. Plechelmus-kerk afgebeeld....
handgeschreven brief

Brief uit de missie 142: missie onder de koelies in Suriname

In 1884, kort na het afschaffen van de slavernij, bracht M. Alberts te Gulpen (Limburg) een boek in de handel met als titel Beknopte...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 141: Pater Blanchin in de Opiumoorlog (1842)

Het missie-maandblad Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs drukte in 1842 een stuk af uit een brief die pater Blanchin, lid van...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 140: Catechisten, helpers van de missionarissen

Europese missionarissen trokken de wijde wereld in om het katholieke geloof te verbreiden. Vaak opereerden ze alleen of in een klein aantal. Ze waren...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 139: Calon in de Congo

De Belgische koning Leopold II (1835-1909) wist anno 1885 tijdens de Conferentie van Berlijn te bereiken dat hem een groot gebied in Afrika toegespeeld...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 138: Dodelijke ziektes in de Chinese missie van Hubert Kallen

Lang niet alle jonge mannen die tegen het einde van de negentiende eeuw als missionarissen naar het verre oosten trokken was een lang leven...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 137: De offers van Dirk Schut

Het Duitse keizerrijk ging aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) ten onder – inclusief zijn kolonies in verre landen, waar Duitse missionarissen...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 136: Johan Bekkers, een Nederlandse missionaris in de Amerikaanse Burgeroorlog

Missionarissen die vanuit Nederland de wijde wereld introkken om er het katholieke geloof te verbreiden belandden soms in oorlogsgebieden. De Tilburger Johan Bekkers arriveerde...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 135: Goed nieuws uit de missie van Oscar Conard

Veel brieven uit de missie hadden een klagerig karakter. Dat is goed te begrijpen. De jonge priesters verlieten hun vaderland en kwamen vaak terecht...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 134: vliegende missie in Nieuw-Guinea

Voor missionarissen was het niet altijd eenvoudig om de plek te bereiken waar zij de ongelovigen wilden bekeren. Chateaubriand scheef het al in zijn...