maandag 20 september 2021
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 125: Nederlandse priesterbeurzen voor de Chinese missie

In de loop van de negentiende eeuw trokken steeds meer Nederlandse priesters als missionarissen naar China. Terwijl de paters actief bezig waren met...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 126: Duizend rozenkransen voor pater Van de Kimmenade

Martinus van de Kimmenade (1892-1972) uit Vlierden bij Eindhoven was vanaf 1922 actief als missionaris aan de oostkust van Afrika, niet ver van het...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 128 : Nederlandse Augustijnen onvoorbereid naar Bolivia

In 2011 publiceerde Nico Beumer een korte geschiedenis van de Nederlandse Augustijnse missie in Bolivia. In vergelijking met andere congregaties en ordes kwamen die,...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 56: Katholieken op kruistocht naar het Midden-Oosten

Als je tegenwoordig met mensen praat over de kruisvaarders, hoor je al snel kritiek. Zulke lieve mensen waren het niet. Ze hebben duizend jaar...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 124: William Judge onder de goudzoekers in het hoge noorden...

Missionarissen schrokken er zelden voor terug om lange reizen te maken naar onherbergzame oorden. Daarbij liepen ze vaak groot gevaar. Als je leest wat...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 129: Missioneren in Nieuw Caledonië

Het zal in het najaar van 1855 geweest zijn dat de bisschop van de Franse stad Clermont-Ferrand een brief kon lezen die pater Pierre...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 130: Missionaris opgepakt in de Sovjet Unie

Boleslas Sloskans, op 31 augustus 1893 geboren te Tilgale (Oost-Letland), niet ver van de grens met Rusland, zat jaren achter elkaar in de ellende....
handgeschreven brief

Brief uit de missie 123: De eerste missiezusters naar de Filippijnen

Door het huwelijk in 1469 van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië ontstond een Spaans katholiek koninkrijk waarin geen ruimte meer was voor...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 18: De ongelovige Thomas in India

In het evangelie van Johannes kun je lezen dat Thomas nogal wantrouwig was. Hij nam niet zonder meer aan dat Christus herrezen was. “Alleen...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 61: Zusters in de Vogelkop van Nieuw-Guinea

Historicus Wolf Kielich was de auteur van enkele interessante en veelgelezen reisboeken. In Vrouwen op avontuur en Vrouwen op ontdekkingsreis liet hij zien hoe...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 100: Een Nederlands bisdom in China onder leiding van Mgr....

Vincentius a Paulo (1581-1660) stichtte in 1625 de Congregatie van de Missie. De leden van die congregatie werden Lazaristen genoemd omdat de priesters hun...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 131 – Alfons Bermijn

Een van de meest actieve missieorganisaties in China was gevestigd te Scheut bij Brussel. De Belgische en Nederlandse paters van het Onbevlekte Hart van...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 34 Blue Band voor de missie

Geld speelde een belangrijke rol in het missiewerk. Met geld konden de missionarissen onder andere kerken, weeshuizen en schooltjes bouwen. Elke jaar ontvingen de...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 60: De vrouwen van Mgr. Schraven

Zeker de afgelopen paar weken heeft de mogelijke zaligverklaring van Mgr. Frans Schraven (1873-1937) heel wat media-aandacht gekregen. Vast staat dat de Nederlandse Lazarist...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 64: Missionarissen, een bolwerk tegen communisme en andere gevaren

Wie goed katholiek was las vroeger de Katholieke Illustratie. In een tijdperk dat er nog geen televisie was werd je door het weekblad te...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 69: Padre Van Kleef in Guatemala

De Fransman Vincentius a Paolo (1581-1660) was in 1625 de stichter van de Congregatie der Missie. Het woord zegt het al: de priesters die...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 59: Een kerstfeest onder de negers

Aan het einde van het jaar, als de dagen korter worden, is het tijd om terug te kijken. Tegenwoordig worden de mensen echter steeds...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 132: Pater Smiers de wildernis in

Vanaf mei 1890 publiceerden de Nederlandse missionarissen van Mill Hill maandelijks een tijdschrift. Ze noemden het de Annalen van het Missiehuis te Rozendaal. Vanaf...