maandag 20 september 2021
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 90: Zending en missie bij het Tobameer op het eiland...

Ida Pfeiffer (1797-1858) was de dochter van een rijke koopman uit Wenen. Historicus Wolf Kielich beschreef in Vrouwen op ontdekkingsreis (1986) de avonturen van...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 103: Nederlandse missie op IJsland

Joannes Gijsen (1932-2013) was in de jaren 1972-1993 bisschop van Roermond. Na zijn aftreden werd hij in 1996 benoemd tot bisschop van Reykjavik op...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 18: De ongelovige Thomas in India

In het evangelie van Johannes kun je lezen dat Thomas nogal wantrouwig was. Hij nam niet zonder meer aan dat Christus herrezen was. “Alleen...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 113: Pater Van Mansfeld als aalmoezenier bij het Britse leger...

Franciscus Xaverius van Mansfeld (1864-1941) was afkomstig uit Bergen op Zoom in Noord-Brabant. Als missionaris van Mill Hill werd hij gestationeerd bij de Britse...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 104: Doopexamens in de missie van Oeganda

In de loop van de negentiende eeuw trokken steeds meer missionarissen naar alle continenten van de aarde. Het voor de gezondheid zo gevaarlijke binnenland...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 80: Lepra in het Amazone-gebied

Anthony van Kampen (1911-1991) schreef boeken naar aanleiding van zijn reizen naar verre landen. Op basis van zijn persoonlijke ervaringen publiceerde hij in 1976...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 71: Op missie in de Stille Zuidzee om opgegeten te...

In de loop van de negentiende eeuw waren vooral Frankrijk en Groot-Brittannië actief in het verwerven van nieuwe gebieden, waar ook ter wereld. Steeds...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 25 Missionarissen met wapens

In Nijmegen werd op 28 september 1902 een metershoog standbeeld onthuld. De stad bewees hiermee eer aan de plaatselijke missionaris Ferdinand Hamer. De pater...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 5: De missie van Paraguay

Films over de missie zijn er niet zo veel. In zekere zin is dat jammer want in de brieven die de missionarissen schreven worden...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 100: Een Nederlands bisdom in China onder leiding van Mgr....

Vincentius a Paulo (1581-1660) stichtte in 1625 de Congregatie van de Missie. De leden van die congregatie werden Lazaristen genoemd omdat de priesters hun...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 12: Op missie in Afghanistan met pater Browne

Na het neerslaan van de grote Indiase opstand in 1857 (‘The Great Mutiny’) probeerden de Britten hun aanwezigheid in de regio steeds verder uit...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 49: Draadloze communicatie in de Afrikaanse missie anno 1937

Peter Rogan was de zoon van een Britse militair. Op 10 augustus 1886 werd hij geboren in Gibraltar waar zijn vader gestationeerd was om...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 11 Vroeg christendom in Iran

Sinds de revolutie van imam Khomeini is Iran een islamitische republiek geworden. De belangrijkste bestuurlijke positie in het land is niet in handen van...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 108: Martelaren op zee (15 juli 1570)

In de loop van de zestiende eeuw, het tijdperk van de Reformatie, braken er in Europa conflicten uit tussen protestanten (aanhangers van Luther en...
handgeschreven brief

Brief uit de missie 70: De Kopten terug in de Kerk van het Westen

Onder Constantijn (280-337) werd het christendom de officiële godsdienst in het Romeinse rijk. De keizer stichtte bovendien een eigen hoofdstad, Constantinopel. Er kwamen twee...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 23 Het eiland Madagaskar (1870-1874)

In de tweede helft van de negentiende eeuw probeerden diverse Europese staten de zeggenschap over grote stukken van Afrika te krijgen. De strijd ging...
handgeschreven brieven

Brief uit de missie 51: Mgr. Nicolaas Hettinga aan het hoofd van de missie...

In de tijd dat de Europeanen het voor het zeggen hadden in grote delen van de wereld, hadden missionarissen meestal dezelfde nationaliteit als hun...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 110: Een Belgische pater zit vast in Japan (1941-1945)

De Nederlanders hebben een zeer negatief beeld van Japanners (‘Jappen’) die blanke Europeanen in kampen opsloten tijdens de Tweede Wereldoorlog - zoals bijvoorbeeld in...