zaterdag 15 juni 2019
handgeschreven brief

Brief uit de missie 121: Broeder Toon Geerts, vermoord in China

Oudenbosch (sinds 1997 onderdeel van de gemeente Halderberge) is een stadje waar je geweest moet zijn. Niet voor niets is er een museum, gewijd...

Brief uit de missie 9. Het thuisfront, de H. Kindsheid

Eén van de invloedrijkste organisaties die de Nederlandse missie voortstuwde was de H. Kindsheid. De bisschop van Nancy richtte de genootschap in 1843 op,...

Brief uit de missie 89: Het vroege christendom in Soedan

Sommige godsdiensten hebben geen, andere hebben wél een expansief karakter. Dat laatste geldt met name voor de islam en het christendom. Godsdiensten kunnen zo...

Brief uit de missie 84: Juul Garmijn tussen krokodillen, slangen en luipaarden

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw maakte Jeroom Van Aertselaer, algemeen overste van de congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria, een...

Brief uit de missie 55: Broeder Berens op missie onder de eskimo’s

“Stormachtig applaus daverde door de anders zo stille eetzaal. Z’n kleine, sympathieke figuur stond er als een blijde lichtstraal op die sombere regenachtige januari-dag....

Brief uit de missie 33 Jules De Wilde preekt voor de ‘wilden’

Tijdens de Conferentie van Berlijn (1884-1885) kreeg Leopold II de persoonlijke zeggenschap over de zogenaamde Kongo-Vrijstaat in het hart van Afrika. De Belgische koning...

Brief uit de missie 28 Fetishen in Benin (Nigerië)

In de tweede helft van de negentiende eeuw trokken heel wat Europeanen naar Afrika. Ze kwamen in een volstrekt andere cultuur terecht dan ze...

Brief uit de missie 3: Een missionaris onder de goudzoekers in Californië

In de tweede helft van de achttiende eeuw trokken Franciscaner monniken vanuit de westkust van Mexico in noordelijke richting. Op regelmatige afstanden bouwden ze...

Brief uit de missie 26: Succes op de Filippijnen

In 1971 publiceerde David Joel Steinberg het standaardwerk In search of Southeast Asia. Samen met een aantal collega’s gaf de Amerikaanse hoogleraar een goed...
Handgeschreven brieven

Brief uit de missie 119: Dominicanen volgen Columbus als missionarissen

Acht eeuwen geleden stichtte de Spaanse priester Dominicus Guzman een orde waarvan de leden zich Dominicanen of Predikheren noemden. De geestelijken waren overal op...