René Grotenhuis overleden

René Grotenhuis

René Grotenhuis, auteur bij Berne Media, is afgelopen woensdag 8 december overleden. Met hem verliezen we een gedreven schrijver, een scherpe en gelovig geïnspireerde denker en vooral een zeer aimabel mens. We danken hem zeer voor zijn onvermoeibare inzet aan de totstandbrenging van een rechtvaardiger wereld en een humanere kerk. Zijn voornaamste inspiratiebronnen daarbij waren het Evangelie en de katholieke sociale leer.

Bij Berne Media verschenen twee breed gewaardeerde boeken van René: Van Macht ontdaan. De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag (2015) en Zout. De blijvende kracht van de christelijke traditie (2020). Met dezelfde grote gedrevenheid als zijn boeken schreef hij het artikel ‘Corona als agent of change’ in de bundel Wat doen we met deze crisis? Na COVID-19 (Berne Media, 2020).

René Grotenhuis (1951) studeerde theologie en was zes jaar werkzaam als pastoraal werker in de wijk Ondiep (Utrecht). Daarna werkte hij o.a. als directeur in de thuiszorg, voor Pharos, kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheidszorg, en (tot 2013) als algemeen directeur van Cordaid. Hij was vicevoorzitter van VKMO (Vereniging van Katholieke Maatschappelijke Organisaties) en tevens voorzitter, hoofdredacteur en columnist van De Bezieling.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Inge, zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Wij wensen hen sterkte toe om dit grote verlies van René te kunnen dragen. Moge hij rusten in vrede en moge zijn aandenken ons tot zegen zijn.

Namens Berne Media | uitgeverij abdij van berne
Roel van Gestel, directeur
Joost Jansen o.praem., adviseur
Philippe van Heusden, uitgever