Kerstfeesten met de armen

Ieder jaar organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio kerstfeesten met haar armste vrienden: dak- en thuislozen, eenzame ouderen, gevangenen, vluchtelingen en kansarme kinderen, mensen voor wie het gevoel van eenzaamheid en aan de kant staan het sterkst is in de kersttijd, wanneer anderen elkaar opzoeken en mooie cadeaus geven. 

In alles wat de Gemeenschap van Sant’Egidio doet, gaat het om vriendschap: vriendschap met de armen, een vriendschap waarin je na een tijdje niet meer ziet wie de helper is en wie de geholpene, zoals je dat hebt wanneer je elkaar omhelst. Want armoede is niet alleen een probleem van gebrek aan geld of andere dingen, maar vooral een probleem van eenzaamheid, van er niet bij horen. Trouwe vriendschap is daar het beste medicijn tegen.

De droom die Sant’Egidio heeft voor de stad en voor de wereld is: een volk van armen en nederigen te worden. In de Bergrede in Matteüs staat: gelukkig de nederigen van hart, de treurenden, de hongerenden en dorstenden, de barmhartigen. Armen en nederigen trekken samen op. De sleutel tot vrede en vriendschap ligt in het delen van de kwetsbaarheid. We hebben allemaal andere mensen nodig. Niemand kan alles alleen. Niemand doet alles goed. Als we erkennen dat we allemaal kwetsbaar zijn, zijn we ook allemaal aan elkaar gelijk. Deze droom ervaren we het sterkst op Kerstmis, als we met al onze vrienden aan tafel gaan.  

Kerstmis vieren met de armen is een traditie van Sant’Egidio sinds 1982, toen een kleine groep vrienden werd verwelkomd bij de kerstlunch in de basiliek van Santa Maria in Trastevere in Rome. Er schoven die dag 47 mensen aan tafel aan. In de loop der jaren zijn de kerstfeesten verspreid over de hele wereld en verwelkomt de Gemeenschap ieder jaar tienduizenden mensen in nood. 

In Amsterdam ontvangt de Gemeenschap op kerstavond haar dak- en thuisloze vrienden in de Mozes en Aäronkerk. Al weken van tevoren beginnen de vrienden te vragen naar het kerstfeest: ‘Ik mag toch wel weer komen?’ Ieder van hen ontvangt een persoonlijke uitnodiging. Aan lange tafels schuiven zo’n tweehonderd gasten aan om gezamenlijk te genieten van een heerlijk kerstdiner. Tientallen vrijwilligers zorgen voor gezelligheid en een luisterend oor en alle gasten krijgen mooie cadeaus. Naast dit kerstfeest organiseert Sant’Egidio rond Kerstmis feesten voor vluchtelingen, gevangenen, eenzame ouderen, mensen met een beperking en kinderen uit kansarme wijken in verschillende steden in Nederland. 

Het zijn feesten waar vervaagt wie helpt en wie geholpen wordt. Ieder jaar melden zich nieuwe vrijwilligers die juist met Kerstmis willen helpen om de armsten niet te vergeten. Samen met de vele gasten vormen ze een volk van armen en nederigen en delen ze in de vreugde van de komst van het Kerstkind in ons midden.

Wie meer wil weten of wil helpen deze kerstfeesten mogelijk te maken, kijkt op: www.santegidio.nl/kerstmis.