Zorgen voor een ander, alsof je niet genoeg te doen hebt?

We hebben in Nederland op dit moment genoeg onderwerpen om ons zorgen over te maken. Als bestuurder van RK Zorgcentrum Roomburgh, maak ik mij zorgen over de zorg zelf en dan met name de ouderenzorg.

Ik maak mij ten aanzien van de ouderenzorg op dit moment geen acute zorg, niet zoiets vergelijkbaars als in de coronatijd, toen de zorg in het middelpunt van de belangstelling stond, het een essentieel beroep was en er applaus was voor de velen die zich inzetten. Op dit moment is de ouderenzorg heel goed geregeld in Nederland. Wij schuren langzamerhand wel al tegen de grenzen van het haalbare wanneer wij kijken naar het aantal openstaande vacatures en de oplopende wachtlijsten voor een plaats in een verzorgings- of verpleeghuis.

Als bestuurder kijk je ook iets verder vooruit en dan zijn er zeker redenen voor zorg. Met een demografische ontwikkeling van vergrijzing van de bevolking en een kleinere groep actieven waaruit wij kunnen putten voor nieuw zorgpersoneel en/of mantelzorgers. De prognose van de groei in het aantal mensen met dementie is ook zorgwekkend.

Wanneer wij naar de geschiedenis van de zorg kijken is het interessant om te realiseren dat de zorg pas in de jaren 50 een overheidstaak is geworden, minder dan 75 jaar geleden. De tijden daarvoor was de zorg voor een zeer groot deel een taak van de kerk via vele congregaties. Veel van onze bewoners noemen onze verzorgers of verpleegkundige nog steeds zuster. Dat stamt rechtstreeks uit die tijd. 

Naar de toekomst toe ziet de overheid in dat de zorg op dezelfde wijze te blijven leveren als momenteel financieel en praktisch (personeel en verpleeghuisplaatsen) niet haalbaar is.   

In de toekomst zal de zorg voor ouderen dus waarschijnlijk weer meer en meer een taak worden van de familie en de sociale omgeving. Als dat inderdaad het geval is, lijkt het verstandig nu al te werken aan een versterking van de familiestructuren en de sociale verbanden. Beiden staan in onze huidige maatschappij onder druk.

Het belang van een goede familiestructuur en het omkijken naar elkaar is niet nieuw, dat doen wij al zo’n 2000 jaar. Het behoeft naar mijn mening wel vernieuwing. Daar kunnen wij allen iets aan doen!

Bert Buirma
Bestuurder Roomburgh