Wat is waarheid?

Struisvogel

 N.a.v. Johannes 17,11b-19

Er is veel fake, of het nu fakenieuws is of andere ‘fake…’. Wat is waar? Deze vraag wordt veelvuldig gesteld. ‘Je weet gewoon niet meer wat je moet geloven,’ verzucht iemand. En men wordt voorzichtig, zwijgt dan maar. Anderen gaan er in mee en worden weer tot de orde geroepen dat het een ‘hoax’ is. Dat is onze wereld, nu.

Wat is waarheid? In zijn Hogepriesterlijke gebed (een onderdeel van de Afscheidsrede) bidt Jezus dat zijn vrienden toegewijd worden in de waarheid. ‘Uw Woord is waarheid.’ Over welke waarheid gaat het hier? Niet over een pakketje waarheden dat ergens verborgen is en dat we moeten ontdekken of dat geopenbaard moet worden. God zij dank (!) gaat het niet over iets statisch. ‘Waarheid’ is in de Bijbelse (de Hebreeuwse) traditie een dynamisch begrip. ‘Waarheid’ leeft als het ware. Je moet waarheid maar koppelen aan leven, waar leven. Zó leven dat er iets waars, iets degelijks, iets rechtvaardigs gebeurt.

Daarom dat Jezus het eerst heeft over ‘leven in zijn Naam’, dat betekent dat je je eigen bestaan spiegelt aan hoe Jezus zijn keuzes maakt en zijn bestaan inricht. ‘Waar leven’ ontwikkel je door de zaken die je in het dagelijkse bestaan tegenkomt op waarde te schatten. Brengt het verbinding, of verdeelt het? Maakt het je triest of maakt het je juist vrolijk? Voel je dat je goed in je vel zit of groeit veeleer innerlijke onrust en spanning?

Wat is waarheid? Het stellen van deze vraag brengt ons terug bij ons eigen levensprogram. We kunnen groeien in waarheid, in ‘waar leven’ en op die manier er voor zorgen dat onze samenleving gezonder in elkaar steekt.