Paus stelt Werelddag in voor grootouders en ouderen

Voortaan viert de rooms-katholieke Kerk op de vierde zondag van juli de Werelddag van grootouders en ouderen. Dat maakte paus Franciscus bekend na het angelusgebed op zondag 31 januari. De paus heeft deze dag ingesteld, zo zei hij, omdat grootouders vaak vergeten worden. Maar juist de ouderen ‘herinneren ons eraan dat de oude dag een […]

Johannes Willebrands: man van dialoog

Honderd jaar geleden meende de Rooms-Katholieke Kerk nog dat alleen zij de waarheid verkondigde. Gesprekken met andere kerken waren dan ook zinloos. De eenheid kon eenvoudigweg hersteld worden als alle christenen katholiek werden. Tegenwoordig gaan katholieken de dialoog aan met alle protestantse en orthodoxe kerken. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de […]

Geen askruisje dit jaar

Aswoensdag - Kruisje

Vanwege de corona-maatregelen geen askruisje op de komende aswoensdag: de Romeinse Congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten heeft bepaald dat de priester in plaats daarvan de as op het hoofd van de gelovigen zal strooien. Betekent de tijdelijke afschaffing van het askruisje nu ook een ongekende breuk met een eeuwenoude […]

Francesco: wat de paus niet zei

De uitspraak komt niet voor in de trailer van de film, maar trok veruit de meeste aandacht. Het is een citaat van de paus over geregistreerd partnerschap voor homoseksuele koppels, genomen uit Francesco een nieuwe documentaire over paus Franciscus: ‘Wat we moeten doen, is een wet maken voor geregistreerd partnerschap. Zo zijn ze wettelijk beschermd. […]

Roepende in de woestijn werd kardinaal

In memoriam ‘Een roepende in de woestijn’, zo omschreef de Leeuwarder Courant de rol van kapelaan Ad Simonis tijdens het Pastoraal Concilie dat van 1968 tot 1970 werd gehouden in Noordwijkerhout. Doel van het concilie was de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) in Nederland in de praktijk te brengen. Al snel bleek dat […]

Een synode over de synode?

Een synode over de synode. Dat lijkt een beetje vreemd, misschien. Op 7 maart werd bekend dat paus Franciscus in oktober 2022 een bisschoppensynode zal samenroepen. Het thema van de synode is ‘Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie en missie’. Het gaat dus niet over de synode zelf, maar over synodaliteit. Dat onderwerp neemt paus […]

Trappist op Gentse bisschopszetel

Paus Franciscus heeft Lode Van Hecke benoemd tot bisschop van Gent. Hij volgt bisschop Luc Van Looy op, die drie jaar geleden zijn ontslag aanbood toen hij 75 jaar werd. Van Hecke is nu nog abt van het trappistenklooster Orval. Het komt zelden voor dat een trappist bisschop wordt. De benoeming van Van Hecke is […]

Meer in slotverklaring Amazonesynode

Regenwoud

Meeste opvallend in het slotdocument van de Amazonesynode dat op 26 oktober werd goedgekeurd is het voorstel om gehuwde mannen toe te laten tot het priesterambt. Maar er stond veel meer in de de slotverklaring. Zaken die paus Franciscus nog belangrijker vindt. In zijn toespraak bij de afsluiting van de synode benadrukte hij dat het […]

Paus vraagt gebed voor verzoening in Mozambique

Paus Franciscus heeft de inwoners van Mozambique gevraagd te bidden voor verzoening in hun land. De paus zal op 4 september hier een bezoek brengen. In Mozambique woedde van 1977 tot 1992 een burgeroorlog. Dankzij bemiddeling van onder anderen Andrea Riccardi van de Gemeenschap van Sant’Egidio kwam het in 1992 tot het Vredesakkoord van Rome, […]

Lucas 12:16–21: geen irritant verhaal

Spaarvarken

Verwacht van mij geen verlossend woord, maar misschien kan ik enige verlichting brengen. (Disclaimer: ik ben geen theoloog). Pieter Butz schreef een beschouwing naar aanleiding van Lucas 12, een parabel die hem als een steen op zijn maag ligt. Het verhaal gaat over een man die zijn schaapjes op het droge heeft en die besluit […]

Paus schenkt rozenkransen aan Syrische katholieken

Tijdens het Angelus op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, zegende paus Franciscus zesduizend rozenkransen. Ze zijn bestemd voor katholieken in Syrië. Het gebaar is een initiatief van Kerk in Nood. Deze organisatie financiert noodhulp en pastoraal werk door religieuzen en in parochies in het land. Met zijn zegen gaf de paus aan dat […]

De krimpende katholieke kerk in Europa

De rooms-katholieke kerk in Europa krimpt en verliest aan invloed. We weten het, maar soms is het goed een stap achteruit te doen en te zien hoe het er vanuit, bijvoorbeeld, Amerika uitziet. De Amerikaanse National Catholic Reporter maakte een overzicht. Het plan van de Meester Het aartsbisdom Wenen is bezig met een grote fusie-operatie […]

Paus en patriarch pleiten voor de schepping

In de Schrift staat te lezen dat God de bedoeling had dat de mensheid met hem zou samenwerken bij de bescherming van de natuur. Maar we zijn de aarde gaan beschouwen als privé-bezit waar maximaal profijt uit gehaald kan worden. We zijn vergeten dat wij samen met God verantwoordelijk zijn voor de schepping. Dat schrijven […]

Paus Franciscus: verklaar Blaise Pascal zalig

‘Pascal’: we kennen de naam als de eenheid waarmee druk wordt gemeten en er is ook een computertaal met die naam ‘pascal’. Terecht want Blaise Pascal (1623–1662) was een groot wis- en natuurkundige. In een recent interview met het Italiaanse blad ‘La Repubblica’ zei paus Franciscus dat Pascal zalig zou moeten worden verklaard. Pascal hield […]

Adrianus VI: ‘Nederlandse’ paus nog steeds begrip in Spanje

Twee beelden van paus Adrianus VI. Het ene staat in Utrecht: hier wordt hij voorgesteld als een ingetogen monnik. Het andere staat in L’Ampolla, aan de Spaanse oostkust tussen Valencia en Barcelona. Hier staat een man die een plan heeft: het hervormen van de rooms-katholieke Kerk. Vanuit L’Ampolla vertrok Adrianus in 1522 nadat hij tot […]

Ron van den Hout nieuwe bisschop Groningen-Leeuwarden

Paus Franciscus heeft mgr. Ron van den Hout benoemd tot vijfde bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Dat meldt het bisdom Groningen-Leeuwarden. Mgr. Van den Hout is 52 jaar en nu nog vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij zal op zaterdag 3 juni tot bisschop worden gewijd in de St. Jozefkathedraal in Groningen en vervolgens de […]

Maria Tentoongesteld

Een bijzonder katholiek onderwerp dit keer in museum Catharijneconvent: Maria. Natuurlijk kennen de protestanten haar en vergeet de moslims niet: De Koran vertelt veel meer over haar dan de Bijbel. Maar als we het westerse christendom bekijken is de verering van de moeder van Christus een typisch kenmerk van het katholicisme. Zoals Gerard Reve eens […]

Italiaanse kerk opent opnieuw veilige weg voor vluchtelingen`

De Italiaanse bisschoppen, de Italiaanse regering en de gemeenschap van Sant’Egidio hebben opnieuw een overeenkomst gesloten tot het openen van zogeheten ‘humanitaire corridors’. Langs deze weg zullen de komende maanden enkele honderden vluchtelingen uit Eritrea, Soedan en Somalië Italië kunnen bereiken. Dat heeft de Italiaanse bisschoppenconferentie bekend gemaakt. Het gaat om kwetsbare vluchtelingen voor wie […]