Brief uit de missie 155: Guadelupe: van Spanje naar de Azteken

Handgeschreven brieven

In oude Nederlandse missiebladen vind je betrekkelijk weinig informatie over de bekering van de Azteken nadat Columbus in 1492 naar het westen gevaren en aangeland was in een gebied dat wij tegenwoordig ‘Amerika’ noemen. De Azteken, die in navolging van onder meer de Maya en Tolteken het bewind voerden in Mexico, werden overrompeld door Spaanse […]

Brief uit de missie 154: Goede wijkzorg in Paramaribo (1924)

handgeschreven brief

In het begin van de twintigste eeuw verschenen er heel wat missiebladen in ons land. Diverse congregaties van mannen en vrouwen hadden vanuit Rome een plekje ergens op de aardbol aangewezen gekregen om daar het ware, het katholieke, geloof uit te dragen. Er waren niet alleen ‘algemene’ missiebladen zoals de Katholieke Missiën en de Annalen […]

Brief uit de missie 153: Op missiereis onder de indianen van Guarapuava (Brazilië)

handgeschreven brieven

In 1912 publiceerde het Nederlandse tijdschrift Katholieke Missiën twee artikelen van de hand van missionaris Willem Munster. Over de achtergronden van de pater werden geen mededelingen gedaan. Munster was wellicht van Duitse afkomst. In de lijst van Nederlandse missionarissen, verzameld in het proefschrift van Andreas van den Eerenbeemt, De missie-actie in Nederland (ong. 1600-1940), verschenen […]

Brief uit de missie 152: Oscar Driessen – van Leiden naar Kanowit (Brits Borneo)

Handgeschreven brieven

Oscar Driessen werd op 12 juli 1859 geboren in Leiden. In de annalen van de Britse missie-organisatie Mill Hill kon je 41 jaar later lezen dat hij op het kleinseminarie van Hageveld (Haarlem) studeerde en vervolgens in Warmond, dicht bij zijn geboortestad. Oscar was 26 jaar toen hij op 19 december 1885 priester gewijd werd. […]

Brief uit de missie 151: Een heiligdom van Maria in Madhu (Ceylon)

handgeschreven brief

Zes jaar geleden, in januari 2015, bracht paus Franciscus een bezoek aan Sri Lanka, vroeger Ceylon. Op 14 januari, tijdens het opdragen van de mis in Galle, bijgewoond door honderdduizenden mensen, werd missionaris Joseph Vaz (1651-1711) heilig verklaard. Dezelfde dag nog reisde de paus door naar het noorden van het eiland, om precies te zijn: […]

Brief uit de missie 149: Hulp voor hongerige kinderen in Korea

Handgeschreven brieven

Het Chinese keizerrijk raakte in de tweede helft van de negentiende eeuw behoorlijk in verval. Europese troepen vielen het land binnen en dwongen de overheid allerlei concessies te doen. Op diverse plaatsen braken er bovendien opstanden uit tegen het centrale gezag. door Harry Knipschild Regelmatig was er een groot tekort aan voedsel. Met als gevolg […]

Brief uit de missie 147: De plechtige uitvaart van mgr. Pallegoix

handgeschreven brieven

Verslag uit de Siamese missie Jean-Baptiste Pallegoix werd op 24 oktober 1805 geboren in het gehucht Combertault (Bourgondië), niet ver van de wijnstad Beaune. Zijn vader, met dezelfde voornaam, was wijnboer. Jean-Baptiste kwam in de wereld kort nadat Napoleon Bonaparte een concordaat met de paus had bewerkstelligd en zichzelf tot keizer gemaakt had. In die […]

Brief uit de missie 146: Victor Roelens, een witte pater in de Congo

Handgeschreven brieven

Victor Roelens werd op 21 juli 1858, 123 jaar geleden, geboren in het kasteel van Ardooie, Vlaanderen. Op 22-jarige leeftijd trad hij toe tot de witte paters, de missiecongregatie die Charles Lavigerie (1825-1892) in 1868 gesticht had ter bekering van Afrika. De Fransman wilde een einde maken aan de slavenhandel, die door moslims was opgezet […]

Brief uit de missie 145: Pater Vullinghs onder de indianen op Vancouver Island

handgeschreven brief

In de tweede helft van de negentiende eeuw bevonden zich heel wat Belgische en Nederlandse missionarissen op Vancouver Island, op de grens van Canada met de Verenigde Staten. In Alaska was goud ontdekt. door Harry Knipschild In het maandblad Katholieke Missiën kon je in 1898 lezen: ‘Om Alaska over zee te bereiken is Victoria [de […]

Brief uit de missie 144: Op reis in Japan anno 1937

handgeschreven brieven

In de jaren dertig van de vorige eeuw stelde Japan zich steeds militaristischer op. Japanse troepen vielen China binnen en schrokken niet terug voor moordpartijen, te beginnen in Mantsjoerije (1931). In december 1941 werd Pearl Harbor (Hawaiï) plotseling overvallen door de Japanse luchtmacht. Door middel van twee atoombommen maakten de Amerikanen in 1945 evenwel een […]

Brief uit de missie 143: Gerard Raatger: van Rossum naar Afghanistan

Handgeschreven brieven

Als je Rossum (Overijssel, bij Oldenzaal) bij Wikipedia opzoekt, lees je dat het een kerkdorp is. Als illustratie zie je de St. Plechelmus-kerk afgebeeld. Meer gegevens over het katholieke karakter meldt de website niet ondanks het bestaan van een Father Raatgerstraat. Bij de prominente Nederlanders die er geboren zijn vind je alleen sporters: een volleybalster, […]

Brief uit de missie 142: missie onder de koelies in Suriname

handgeschreven brief

In 1884, kort na het afschaffen van de slavernij, bracht M. Alberts te Gulpen (Limburg) een boek in de handel met als titel Beknopte geschiedenis der katholieke missie in Suriname. door Harry Knipschild In de inleiding besteedde de auteur, een niet met name genoemde redemptorist, aandacht aan de ‘negerslaven’: ‘Zij hebben altijd veruit het grootste […]

Brief uit de missie 141: Pater Blanchin in de Opiumoorlog (1842)

handgeschreven brieven

Het missie-maandblad Annalen van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs drukte in 1842 een stuk af uit een brief die pater Blanchin, lid van de Missions Etrangères de Paris, op 14 februari van dat jaar vanuit China geschreven had. door Harry Knipschild Blanchin was kort daarvoor in Macao aan land gekomen, liet hij weten. Zeven […]

Brief uit de missie 140: Catechisten, helpers van de missionarissen

Handgeschreven brieven

Europese missionarissen trokken de wijde wereld in om het katholieke geloof te verbreiden. Vaak opereerden ze alleen of in een klein aantal. Ze waren maar beperkt op de hoogte van de taal en cultuur van de mensen die ze wilden bekeren. Om zo veel mogelijk resultaat te bereiken maakten de geestelijken gebruik van lokale helpers, […]

Brief uit de missie 138: Dodelijke ziektes in de Chinese missie van Hubert Kallen

handgeschreven brieven

Lang niet alle jonge mannen die tegen het einde van de negentiende eeuw als missionarissen naar het verre oosten trokken was een lang leven beschoren. Een aantal paters werd vermoord, bijvoorbeeld tijdens de zogenaamde Bokseropstand van 1900. Aanzienlijk meer dodelijke slachtoffers vielen er als gevolg van ziektes, die in de brieven uit de missie meestal […]

Brief uit de missie 137: De offers van Dirk Schut

Handgeschreven brieven

Het Duitse keizerrijk ging aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) ten onder – inclusief zijn kolonies in verre landen, waar Duitse missionarissen actief waren. Paus Benedictus XV (r. 1914-1922) riep de katholieke wereld op actie te ondernemen. Oude en nieuwe door de Europeanen en Amerikanen beheerste regio’s mochten niet voor het geloof verloren […]

Brief uit de missie 135: Goed nieuws uit de missie van Oscar Conard

handgeschreven brieven

Veel brieven uit de missie hadden een klagerig karakter. Dat is goed te begrijpen. De jonge priesters verlieten hun vaderland en kwamen vaak terecht in een omgeving die in vergelijking met Europa soms zeer primitief over kwam. Bovendien riep hun aanwezigheid nogal wat weerstand op. Ze probeerden de mensen er immers toe te brengen hun […]

Brief uit de missie 134: vliegende missie in Nieuw-Guinea

Handgeschreven brieven

Voor missionarissen was het niet altijd eenvoudig om de plek te bereiken waar zij de ongelovigen wilden bekeren. Chateaubriand scheef het al in zijn boek Génie du christianisme (1804). ‘Zij sloegen het oog naar die afgelegen landen waar nog zoveel mensen in de duisternis van de afgodsdienst verkwijnden. Men moest dicht-begroeide wouden, ondoorwaadbare moerassen doortrekken, […]