Nieuws

Beproeving: bij de presentatie, afgelopen dinsdag, van het boek ‘Avinoe, Onze Vader’ over de Joodse achtergronden van het Gebed des Heren kon dit woord natuurlijk niet onbesproken blijven. De keuze voor deze nieuwe vertaling leverde...

De Franse dominicaan Olivier Poquillon volgde in september de Ierse priester Patrick Daly op als secretaris-generaal van de Commissie van bisschoppenconferenties van de Europese Unie (Comece) en maakte eind oktober voor het eerst de algemene...
Katholiek Nieuwsblad verkocht

De redactie van het Katholiek Nieuwsblad heeft deze morgen reden tot juichen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het kleine weekblad de ANBI-status mag behouden. Daaraan vooraf ging jarenlang juridisch getouwtrek tussen KN, zijn steunstichting...

“De invoering van het herziene Onzevader is een kans tot catechese.” Dat vindt Joris Polfliet, secretaris van de Vlaamse Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ). Elke gelovige draagt verantwoordelijkheid voor de verspreiding van de herziene...

Alle priesters mogen vrouwen die abortus hebben gepleegd blijven vergeven als zij oprecht berouw tonen. Paus Franciscus heeft zijn toestemming daarvoor verlengd in de apostolische brief Misericordia et Misera die vandaag is gepubliceerd.Vroeger konden alleen...

Andries Knevel is ernstig ziek als gevolg van een legionellabesmetting. Zijn omroep, de EO, riep daarom op om te bidden voor hem. De redactie van RTL Nieuws vroeg cultuurtheoloog en Katholiek.nl-redacteur Frank Bosman hoe je...

Bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong hebben vanmorgen november) namens het bisdom Roermond een vrachtwagenlading kleding aan paus Franciscus aangeboden. De paus kan de kleding uitdelen aan dak- en thuislozen of minderbedeelden. Tijdens...

Bij gelegenheid van de Dag van het Jodendom 2017 is ds. Karin van den Broeke spreekster op de Dag van het Jodendom 2017. Het landelijk thema is: De vreemdeling. Van den Broeke is preses van...

De Religieuzenprijs 2016 is uitgereikt aan de Arkgemeenschap in Gouda. De prijs, bestaande uit een beeldje en een geldbedrag van 5.000 euro is beschikbaar gesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen.De prijs wordt normaal gesproken om...

De filosoof Michiel Meijer (32) heeft vandaag het eerste stipendium ontvangen van Het Thijmgenootschap, de vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing. Het stipendium is een nieuw initiatief ter bevordering van het werk van jonge wetenschappers die...

Opinie

De Protestantse Kerk in Nederland haalde er afgelopen week de headlines mee. Met een gloednieuwe reclamecampagne probeert de PKN nieuwe groepen de kerk in te lokken. Toon van de campagne is postmodern. Het woord ‘God’...

Lifestyle

Alle priesters mogen vrouwen die abortus hebben gepleegd blijven vergeven als zij oprecht berouw tonen. Paus Franciscus heeft zijn toestemming daarvoor verlengd in de apostolische brief Misericordia et Misera die vandaag is gepubliceerd.Vroeger konden alleen...

Cultuur

5. Roosenkrans, Maria Roosen, 2008-2016, Courtesy the artist, Galerie Fons Welters, Amsterdam and Roberto Polo Gallery, Brussel

Van 10 februari t/m 20 augustus 2017 gaat een lang gekoesterde wens van Museum Catharijneconvent in vervulling met de presentatie van Maria. De tentoonstelling Maria blijft ruim 6 maanden open om heel Maria-minnend Nederland de...

Recensies

Soms weet je als recensent niet zo goed wat je van een boek moet vinden, en dat is lastig. Als ik een boek goed vind, schrijf ik graag een recensie. Als ik een boek daarentegen...

Ogen en oren

Ben jij onze oren en ogen voor wat wij niet horen of zien? Stuur je nieuwstip naar de redactie per e-mail: info{@}katholiek.nl.

Meewerken?

Ben je een scribent en wil je ons team komen versterken? Stuur je motivatie toe, bij voorkeur met een voorbeeldtekst, naar info{at}katholiek.nl.